GIẤY TỔ ONG

Sản phẩm

Harvest sản xuất nhiều loại sản phẩm lõi giấy tổ ong, dựa trên các loại giấy, cấu hình ô, chiều cao và chiều rộng khác nhau.

Các sản phẩm giấy tổ ong thân thiện với môi trường. Ngoài độ bền cao, giấy tổ ong còn rất linh hoạt, có độ bền kéo cao và độ cứng uốn thấp.

Đối với đặc điểm kỹ thuật của các sản phẩm lõi giấy tổ ong,Harvest tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn do Hiệp hội các nhà sản xuất giấy tổ ong quy định.

Giấy tổ ong